ग्रामगीता – अध्याय पहिला १६


दुजा कोणा शरण जावें ।
तरी सर्वांगीण शक्ति केंवि पावें ?
एकेकाचे चरण धरावे ।
तरी वेळ जीवा फावेना ॥१६॥

– संत तुकडोजी महाराज (ग्रामगीता)

अर्थ: देवा तू सर्व शक्तींचा एकमात्र केंद्र आहेस. तुझ्याखेरीज त्या दैवी शक्ती आत्मसात कशा करता येतील? असंख्य व्यक्तींच्या शक्तीचे सर्व गुण संपादन करण्यासाठी पुरेल इतका वेळ देखील नाही.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.