Tag: बेरोजगारी

  • बेरोजगारी आणि वास्तव

    बेरोजगारी हा सध्याच्या एक प्रमुख विषय. शिक्षण झाल्यावर नोकऱ्या नाहीत. व्यवसायाच्या संधी कुठे आहेत. अशा अनेक गोष्टी ऐकायला मिळतात. साधारण एक तपापूर्वीची गोष्ट. एक छोटासा कोर्स करून मी नोकरीच्या शोधात पुण्यात आलो. त्याही वेळी आता सरकारी नोकऱ्या कुठे आहेत. वगैरे गप्पा चालायच्या.